Account
Aanmelden
Verlanglijstje
Verlanglijstje
Winkelmandje
Winkelmandje
Privacybeleid Stand: mei 2018

Schecker neemt de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Het privacybeleid biedt inzicht in welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook legt het uit hoe en met welk doel dit gebeurt. Wij wijzen er in het algemeen op dat dataoverdracht op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingslagunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie
Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van verwerking van persoonsgegevens (zoals namen, e-mailadressen e.d.). De gegevensverwerking op deze website geschiedt door de exploitant van de website:

Schecker GmbH
Ostvictorburer Str. 109
26624 Südbrookmerland
Telefoon: +31 (0)4942-202220
E-mail: info@schecker.de

De verwerking van klant- en contractgegevens
Wij hebben er belang bij om u als klant te winnen, een klantrelatie met u te onderhouden en u informatie en aanbiedingen van ons en andere ondernemingen te verstrekken. Daarom verwerken wij conform artikel 6, lid 1, punt b) en f) van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en met de hulp van dienstverleners uw adresgegevens en criteria over interesse in gerichte reclameselectie, om uw bestelling uit te kunnen voeren en u onze aanbiedingen toe te kunnen sturen. Uw persoonsgegevens, die nodig zijn voor de uitvoer van het contract, worden met inachtneming van de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming opgeslagen en vertrouwelijk behandeld. Wij stellen enkel persoonsgegevens beschikbaar aan derden, wanneer dit in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Bijvoorbeeld aan bedrijven die belast zijn met de levering van goederen of de kredietinstelling, die verantwoordelijk is voor de verwerking van betalingen. Uw gegevens worden door ons opgeslagen conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en bewaartermijnen. Bovendien worden ze opgeslagen om u in de toekomst aanbiedingen en informatie te doen toekomen, voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik of uw gegevens hebt laten verwijderen.

Gegevensverwerking op onze website
Uw gegevens worden in eerste instantie verzameld, doordat u ze aan ons verstrekt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen bij een bezoek aan onze website. Dit zijn vooral technische gegevens (zoals internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website opent. Een deel van de gegevens wordt verzameld om een perfect toegankelijke website te waarborgen. Andere gegevens kunnen gebruikt worden voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten hebt u inzake uw gegevens?
U heeft op elk moment het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U mag bovendien verzoeken om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. Hiervoor en voor overige vragen over het thema privacy kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het adres, dat in het colofon aangegeven staat. Bovendien heeft u het recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder. Voor Schecker is dit de Commissaris voor Gegevensbescherming van Nedersaksen.

SSL- resp. TLS-versleuteling
Om veiligheidsredenen en om de verzending van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de website verzendt, maakt deze pagina gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" wisselt, en aan het symbool van het slotje in uw browserregel. Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden meegelezen.

Server-logbestanden
De website-provider verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogeheten server-logbestanden, die automatisch door uw browser aan ons worden gestuurd. Dit zijn:
Browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijd van het serververzoek
IP-adres
Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. Basis voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt f), AVG. In dit artikel wordt de verwerking van gegevens toegestaan voor het uitvoeren van een overeenkomst of van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst.

Cookies
De internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde "sessiecookies". Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u deze verwijdert. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u over het instellen van cookies geïnformeerd wordt en cookies alleen in het afzonderlijke geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser inschakelen. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. de winkelmand) worden conform art. 6, lid 1, punt f), AVG bewaard. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang in de opslag van cookies voor het technisch juist en optimaal functioneren van zijn diensten. Voor zover andere cookies (zoals cookies ten behoeve van de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in dit privacybeleid afzonderlijk behandeld.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functies van webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De opslag van Google-Analytics-cookies geschiedt op basis van art. 6, lid 1, punt f), AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang in de analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn online aanbod, als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering: wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere deelnemende staten aan het akkoord over de Europese Economische Ruimte vóór verzending naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgezonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browserplug-in: u kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat de gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) die door de cookies worden gegenereerd, aan Google worden doorgezonden en door Google worden verwerkt. Dit doet u door de browserplug-in te downloaden en te installeren, die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling: u kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-outcookie ingesteld, dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics uitschakelen. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Orderverwerking: wij zijn een overeenkomst aangegaan met Google voor het verwerken van ordergegevens en het volledig implementeren van de strenge eisen van Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische gegevens van Google Analytics: deze website maakt gebruik van demografische gegevens van Google Analytics. Als gevolg hiervan kunnen rapporten worden geproduceerd met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account, of in het algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals uiteengezet in het gedeelte "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Google Analytics-remarketing
Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics-remarketing in combinatie met de functies voor meerdere apparaten van Google AdWords en DoubleClick. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Met deze functie kunnen de remarketingadvertentiegroepen van Google Analytics worden gekoppeld aan de functies voor meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een van uw andere eindapparaten (bijvoorbeeld tablet of pc). Nadat u uw toestemming hebt gegeven, koppelt Google uw web- en app-browsegeschiedenis voor dit doel aan uw Google-account. Op die manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde advertentieberichten worden weergegeven op elk apparaat waarmee u inlogt met uw Google-account. Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID's van gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen voor advertentiepromotie op verschillende apparaten te definiëren en te maken. U kunt zich permanent afmelden voor remarketing/targeting op verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account uit te schakelen; klik hiervoor op de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het samenvoegen van de verzamelde gegevens in uw Google-account zal uitsluitend op basis van uw toestemming, die u kunt geven aan of intrekken bij Google (art. 6, lid 1, punt a), AVG), gebeuren. Voor gegevensverzamelingsbewerkingen die niet zijn samengevoegd met uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is de verzameling van gegevens gebaseerd op art. 6, lid 1, punt f), AVG. Het gerechtvaardigd belang komt voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij de anonieme analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops
Als u ons expliciet toestemming hebt gegeven tijdens of na uw bestelling door een selectievakje aan te vinken of door op de knop ("Later beoordelen") te klikken, sturen we uw e-mailadres voor een herinnering voor het geven van een beoordeling van een bestelling door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.at), zodat zij u per e-mail op de hoogte brengen van de mogelijkheid om een beoordeling te geven. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar Trusted Shops.

Herinnering productreview: u kunt uw toestemming voor het verzenden van een e-mail met feedback over het product te allen tijde intrekken op de pagina "Bestelling controleren" voordat u uw bestelling voltooit. Het enige dat u hoeft te doen, is het vinkje uit het veld verwijderen. Hierna wordt geen herinnering meer naar u verzonden.

ogelijke wijziging van bepalingen inzake gegevensbescherming
Bij wijzingen van de bepalingen inzake de gegevensbescherming behoudt Schecker zich het recht voor het privacybeleid naar eigen inzicht aan te passen.