Uw winkelmandje:

0 Artikel | 0.00 €

 
Schecker.nl » homepage »
Privacybeleid
Stand: mei 2018
Schecker neemt de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Het privacybeleid biedt inzicht in welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook legt het uit hoe en met welk doel dit gebeurt. Wij wijzen er in het algemeen op dat dataoverdracht op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingslagunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie
Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van verwerking van persoonsgegevens (zoals namen, e-mailadressen e.d.). De gegevensverwerking op deze website geschiedt door de exploitant van de website:

Schecker GmbH
Ostvictorburer Str. 109
26624 Südbrookmerland
Telefoon: +31 (0)4942-202220
E-mail: info@schecker.de


De verwerking van klant- en contractgegevens
Wij hebben er belang bij om u als klant te winnen, een klantrelatie met u te onderhouden en u informatie en aanbiedingen van ons en andere ondernemingen te verstrekken. Daarom verwerken wij conform artikel 6, lid 1, punt b) en f) van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en met de hulp van dienstverleners uw adresgegevens en criteria over interesse in gerichte reclameselectie, om uw bestelling uit te kunnen voeren en u onze aanbiedingen toe te kunnen sturen. Uw persoonsgegevens, die nodig zijn voor de uitvoer van het contract, worden met inachtneming van de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming opgeslagen en vertrouwelijk behandeld. Wij stellen enkel persoonsgegevens beschikbaar aan derden, wanneer dit in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Bijvoorbeeld aan bedrijven die belast zijn met de levering van goederen of de kredietinstelling, die verantwoordelijk is voor de verwerking van betalingen. Uw gegevens worden door ons opgeslagen conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en bewaartermijnen. Bovendien worden ze opgeslagen om u in de toekomst aanbiedingen en informatie te doen toekomen, voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik of uw gegevens hebt laten verwijderen.

Gegevensverwerking op onze website
Uw gegevens worden in eerste instantie verzameld, doordat u ze aan ons verstrekt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen bij een bezoek aan onze website. Dit zijn vooral technische gegevens (zoals internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website opent. Een deel van de gegevens wordt verzameld om een perfect toegankelijke website te waarborgen. Andere gegevens kunnen gebruikt worden voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten hebt u inzake uw gegevens?
U heeft op elk moment het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U mag bovendien verzoeken om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. Hiervoor en voor overige vragen over het thema privacy kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het adres, dat in het colofon aangegeven staat. Bovendien heeft u het recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder. Voor Schecker is dit de Commissaris voor Gegevensbescherming van Nedersaksen.

SSL- resp. TLS-versleuteling
Om veiligheidsredenen en om de verzending van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de website verzendt, maakt deze pagina gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van ‘http://’ naar ‘https://’ wisselt, en aan het symbool van het slotje in uw browserregel. Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden meegelezen.

Server-logbestanden
De website-provider verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogeheten server-logbestanden, die automatisch door uw browser aan ons worden gestuurd. Dit zijn:
Browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijd van het serververzoek
IP-adres
Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. Basis voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt f), AVG. In dit artikel wordt de verwerking van gegevens toegestaan voor het uitvoeren van een overeenkomst of van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst.

Nieuwsbrief
Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig en informatie waarmee wij kunnen controleren dat u de eigenaar van het betreffende e-mailadres bent en dat u met de ontvangst van de nieuwsbrief akkoord gaat. Overige gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de aangevraagde informatie en geven wij niet door aan derden. De verwerking van de in het nieuwsbrief-aanmeldformulier ingevoerde gegevens geschiedt uitsluitend op basis van uw verleende toestemming (art. 6, lid 1, punt a), AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, van het e-mailadres en het gebruik van verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment herroepen, bijvoorbeeld via de ’Afmelden’-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onveranderd na herroeping. De gegevens die u bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief aan ons hebt verstrekt, worden door ons opgeslagen voor de duur van uw aanmelding en worden door ons verwijderd na afmelding voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons opgeslagen zijn, blijven hierdoor onaangetast.

Contactformulier
Wanneer u ons via het contactformulier vragen stelt, worden de gegevens van het contactformulier, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, met het oog op de behandeling van uw vraag en eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming. Verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt dan ook uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a), AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarbij kunt u volstaan met een informeel bericht aan ons per e-mail. De rechtmatigheid van de tot herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft na herroeping onveranderd. De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons bewaard tot u ons vraagt deze te verwijderen, u uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld omdat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onveranderd..

Registratie op deze website
U kunt zich op onze website registreren om toegang te hebben tot extra functies. De daarbij ingevoerde gegevens gebruiken wij uitsluitend om u die producten of diensten te kunnen aanbieden waarvoor u zich geregistreerd hebt. De voor registratie vereiste gegevens dienen volledig ingevoerd te worden. Anders zullen wij de registratie weigeren. Voor belangrijke wijzigingen, zoals in het aanbod of bij technisch noodzakelijke aanpassingen, gebruiken wij het e-mailadres dat u bij uw registratie aan ons hebt doorgegeven om u hiervan op de hoogte te stellen. De verwerking van de bij registratie ingevoerde gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a), AVG). U kunt de door u verleende toestemming op elk moment herroepen. Daarbij kunt u volstaan met een informeel bericht aan ons per e-mail. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onveranderd na herroeping. De bij registratie verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen, zolang u op onze website geregistreerd bent, en worden hierna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Reacties op deze website
Voor het geven van reacties op deze website worden naast uw opmerking ook gegevens over het tijdstip van reageren, uw e-mailadres en, als u niet anoniem reageert, uw gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres: onze reactiefunctie slaat het IP-adres van de gebruiker en de gemaakte opmerkingen op. Omdat wij reacties op onze website niet controleren voor publicatie, hebben wij deze gegevens nodig, om in geval van misbruik, zoals belediging of propaganda, op te kunnen treden tegen de betreffende persoon.

Opslagtermijn van reacties: reacties en bijbehorende gegevens (zoals IP-adres) worden bewaard en blijven op onze website totdat de inhoud van de reacties volledig verwijderd wordt of tot reacties om wettelijke redenen verwijderd worden (bijvoorbeeld indien deze beledigend zijn).

Rechtsgrondslag: de opslag van reacties vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a), AVG). U kunt de door u verleende toestemming op elk moment intrekken. Daarbij kunt u volstaan met een informeel bericht aan ons per e-mail. De rechtmatigheid van reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Informatie, blokkering, verwijdering
U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op gratis informatie over de opgeslagen persoonsgegevens, over de herkomst en de ontvanger, het doel van de gegevensverwerking en, indien gewenst, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor overige vragen over het thema privacy kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het adres, dat in het colofon aangegeven staat.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel handelingen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk na uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds door u verleende toestemming op elk moment herroepen. Daarbij kunt u volstaan met een informeel bericht aan ons per e-mail. De rechtmatigheid van reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of conform een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan derden in een gangbaar, door een computer leesbaar formaat te laten overhandigen. Als u de directe verzending van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, geschiedt dit alleen als dit technisch uitvoerbaar is.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben binnen ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
adreko GmbH
Dirk Niedernhöfer
Leostr. 84
50823 Keulen
Telefoon: +31 (0)221 / 99 22 77 8-0
E-mail: datenschutz@schecker.de

Recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder
Bij schendingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene een recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder. De verantwoordelijke toezichthouder op het gebied van privacy is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat, waarin onze onderneming gevestigd is. Voor Schecker is dit de Commissaris voor Gegevensbescherming van Nedersaksen.

Analysetools en tools van derden
Bij het bezoeken van onze website kan uw internetgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt hoofdzakelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw internetgedrag gebeurt in de regel anoniem; het internetgedrag kan niet naar uw persoon herleid worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of bepaalde tools blokkeren door geen toestemming te verlenen. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in dit privacybeleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over herroepingsmogelijkheden informeren wij u in deze privacyverklaring.

Cookies
De internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde ’sessiecookies’. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u deze verwijdert. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u over het instellen van cookies geïnformeerd wordt en cookies alleen in het afzonderlijke geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser inschakelen. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. de winkelmand) worden conform art. 6, lid 1, punt f), AVG bewaard. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang in de opslag van cookies voor het technisch juist en optimaal functioneren van zijn diensten. Voor zover andere cookies (zoals cookies ten behoeve van de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in dit privacybeleid afzonderlijk behandeld.

Facebook plug-ins (Like & Share-button)
Op onze internetpagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. De plug-ins van Facebook herkent u aan het Facebook-logo of de ’Like-button’ (’Vind ik leuk’) op onze website. Een overzicht van Facebook plug-ins hier vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u onze internetpagina’s bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de server van Facebook. Facebook krijgt op deze manier de informatie, dat u met uw IP-adres onze pagina hebt bezocht. Indien u de Facebook ’Like-button’ aanklikt terwijl u ingelogd bent bij uw Facebookaccount, kan de inhoud van onze pagina gelinkt worden aan uw Facebookprofiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als website-exploitant geen kennis hebben van de inhoud van de gegevensoverdracht en het gebruik door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u er bezwaar tegen hebt dat Facebook uw bezoek aan onze website koppelt aan uw Facebookaccount, dient u vooraf uit te loggen bij Facebook.

Google+ plug-in
Op onze internetpagina’s wordt gebruik gemaakt van Google+-functies. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Registratie en verstrekking van informatie aan derden: met behulp van de Google+-knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. Met de Google+-knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en van onze partners. Google bewaart zowel de informatie, waarvan u de inhoud een +1 gegeven hebt, als informatie over de pagina, die u door te klikken op +1 bekeken hebt. Uw +1 kan als reactie samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en vermeldingen op internet in beeld komen. Google legt informatie over uw +1-activiteiten vast om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+-knop te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de naam bevat die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of die beschikken over andere identificerende informatie over u. Gebruik van de verzamelde informatie: naast het hierboven beschreven gebruik, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met het geldende privacybeleid van Google. Google kan beknopte statistieken over de + 1-activiteit van gebruikers publiceren of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

Instagram plug-in
Op onze internetpagina’s zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS. Wanneer u bij uw Instagram-account ingelogd bent, kunt u door het aanklikken van de Instagram-knoppen de content van onze pagina’s linken aan uw Instagram-profiel. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze internetpagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount bij Instagram. Wij wijzen u erop, dat wij als website-exploitant geen kennis hebben van de inhoud van de gegevensoverdracht en het gebruik ervan door Instagram. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Instagram:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functies van webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt zogenaamde ’cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De opslag van Google-Analytics-cookies geschiedt op basis van art. 6, lid 1, punt f), AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang in de analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn online aanbod, als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering: wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere deelnemende staten aan het akkoord over de Europese Economische Ruimte vóór verzending naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgezonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browserplug-in: u kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat de gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) die door de cookies worden gegenereerd, aan Google worden doorgezonden en door Google worden verwerkt. Dit doet u door de browserplug-in te downloaden en te installeren, die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling: u kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-outcookie ingesteld, dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics uitschakelen. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Orderverwerking: wij zijn een overeenkomst aangegaan met Google voor het verwerken van ordergegevens en het volledig implementeren van de strenge eisen van Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische gegevens van Google Analytics: deze website maakt gebruik van demografische gegevens van Google Analytics. Als gevolg hiervan kunnen rapporten worden geproduceerd met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account, of in het algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals uiteengezet in het gedeelte ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling’.

Google Analytics-remarketing
Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics-remarketing in combinatie met de functies voor meerdere apparaten van Google AdWords en DoubleClick. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Met deze functie kunnen de remarketingadvertentiegroepen van Google Analytics worden gekoppeld aan de functies voor meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een van uw andere eindapparaten (bijvoorbeeld tablet of pc). Nadat u uw toestemming hebt gegeven, koppelt Google uw web- en app-browsegeschiedenis voor dit doel aan uw Google-account. Op die manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde advertentieberichten worden weergegeven op elk apparaat waarmee u inlogt met uw Google-account. Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID's van gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen voor advertentiepromotie op verschillende apparaten te definiëren en te maken. U kunt zich permanent afmelden voor remarketing/targeting op verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account uit te schakelen; klik hiervoor op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Het samenvoegen van de verzamelde gegevens in uw Google-account zal uitsluitend op basis van uw toestemming, die u kunt geven aan of intrekken bij Google (art. 6, lid 1, punt a), AVG), gebeuren. Voor gegevensverzamelingsbewerkingen die niet zijn samengevoegd met uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is de verzameling van gegevens gebaseerd op art. 6, lid 1, punt f), AVG. Het gerechtvaardigd belang komt voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij de anonieme analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google conversietracking
Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Als onderdeel van Google AdWords gebruiken wij het zogenaamde bijhouden van conversies. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt bediend, is er een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van adverteerders. De informatie die is verzameld met behulp van het conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders, die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een website met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u ervoor kiezen dit niet te doen door het Google conversietracking-cookie eenvoudig uit te schakelen via de internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. De opslag van ‘conversiecookies’ is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt f), AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google conversietracking: https://www.google.nl/policies/privacy/.
U kunt uw browser zo instellen dat u over het instellen van cookies geïnformeerd wordt en cookies alleen in het afzonderlijke geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser inschakelen. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina van Google. Exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze pagina's met een YouTube plug-in bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld, welke van onze pagina's u bezocht heeft. Als u bent aangemeld op uw YouTube-account, geeft u YouTube de mogelijkheid om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door u af te melden van uw YouTube-account. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f), AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

Google Maps
Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod en een goede vindbaarheid van de plaatsen die we hebben aangegeven op de website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f), AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Gecodeerde betalingen op deze website
Als u ons na het sluiten van een overeenkomst met betalingsplicht uw betalingsgegevens moet verstrekken (bijvoorbeeld een rekeningnummer voor vooruitbetaling), dan zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen. Betalingen met creditcard, PayPal of iDeal vinden uitsluitend plaats via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van ‘http://’ naar ‘https://’ wisselt, en aan het symbool van het slotje in uw browserregel. In het geval van gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

PayPal
Op onze website bieden wij o.a. de mogelijkheid aan om te betalen via PayPal. Aanbieder van deze betaalmethode is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ‘PayPal’). Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u invoert, naar PayPal verzonden. De overdracht van uw gegevens aan PayPal vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, punt a), AVG (toestemming) en art. 6, lid 1, punt b), AVG (verwerking om een contract af te handelen). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van eerdere gegevensverwerkingen.

iDeal
Op onze website bieden wij o.a. de mogelijkheid aan om te betalen via iDeal. Aanbieder van deze betaalmethode is Currence iDEAL B.V. (hierna ‘iDeal’). U rekent met iDeal direct af via uw eigen bank. Met iDeal kunt u uw bank selecteren om vervolgens de betaling te voltooien. Om gebruik te maken van iDeal hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken.

Cadeaubonaanbiedingen van Sovendus GmbH
Voor de selectie van een op dit moment voor u interessante cadeaubonaanbieding sturen we een gepseudonimiseerde en gecodeerde hashcode van uw e-mailadres en IP-adres naar Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6, lid 1, punt f), AVG). De gepseudonimiseerde hashcode van het e-mailadres wordt gebruikt bij een eventueel aanwezig bezwaar tegen reclame van Sovendus (art. 21, lid 3; art. 6, lid 1, punt c), AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en meestal na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1, punt f), AVG). Voor de financiële afhandeling verzenden wij ook het bestelnummer, de aankoopwaarde met de munteenheid, de session-ID, de couponcode en de tijdstempel in gepseudonimiseerde vorm naar Sovendus (art. 6, lid 1, punt f), AVG). Als u geïnteresseerd bent in een cadeaubonaanbieding van Sovendus, er geen bezwaar bestaat tegen reclame naar uw e-mailadres en u alleen op de in dit geval weergegeven couponbanner klikt, verzenden we versleuteld aanhef, naam en e-mailadres naar Sovendus ter voorbereiding van de cadeaubon (art. 6, lid 1, punt b, f), AVG). Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus, raadpleegt u het online-privacybeleid op www.sovendus.de/nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/.

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops
Als u ons expliciet toestemming hebt gegeven tijdens of na uw bestelling door een selectievakje aan te vinken of door op de knop (‘Later beoordelen’) te klikken, sturen we uw e-mailadres voor een herinnering voor het geven van een beoordeling van een bestelling door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.at), zodat zij u per e-mail op de hoogte brengen van de mogelijkheid om een beoordeling te geven. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar Trusted Shops.

Herinnering productreview: u kunt uw toestemming voor het verzenden van een e-mail met feedback over het product te allen tijde intrekken op de pagina ‘Bestelling controleren’ voordat u uw bestelling voltooit. Het enige dat u hoeft te doen, is het vinkje uit het veld verwijderen. Hierna wordt geen herinnering meer naar u verzonden.

Extra veiligheidsmaatregel
Bij ons staat de veiligheid van uw gegevens voorop: naast de standaard veiligheidsmaatregelen, bieden wij onze klanten extra bescherming met het adreko-adrescontrolesysteem:

Mogelijke wijziging van bepalingen inzake gegevensbescherming
Bij wijzingen van de bepalingen inzake de gegevensbescherming behoudt Schecker zich het recht voor het privacybeleid naar eigen inzicht aan te passen.